להגיד תודה זה נותן כח לאומר ולשומע, זה משהו מממכר… כמו אהבה.       להגיד תודה זה טוב תמיד, ...