ספר ילדים ושני ספרי ראשית קריאה שעלילותיהם מתרחשות קרוב לבית ...