נשים וגברים נפגעי גילוי-עריות, מתקשים לעתים קרובות לדבר על מה שעברו אך כיוון שרבים מהם מצליחים להתבטא דרך כתיבה, שפת ...