עמותת לב אוהב מכירים? תכירו . העמותה לקחה על עצמה לדאוג למעוטי יכולת ויצאה באירוע התרמה בשיתוף פעולה מדהים ...