שיתוף פעולה חדש של נעמ"ת עם קבוצת האמניות "סטודיה", בתערוכה חדשה בבית נעמ"ת בירושלים. כ-20 אמניות ישתתפו בתערוכת האמנות היהודית ...