לבכות מכאב של אחר לבכות מכאב שלא נגמר להבין שאתה זמנית בר מזל לדעת שאתה לא כל יכול לשנות עבורך ...