פתאום זה נראה לו הגיוני לחבוט באישה שיכולה להיות אימו או אחותו, כי היא לא אימו או אחותו: היא אחרת, ...