כשאוכל אפרוש כנפיים אל על, אמריא לגבהים להיות רחוק מכאן, כשאוכל אטוס למקום חדש, שבו כל שחשוב זה שאין בכלל ...