לבגוד או לחיות, זה כל אחד יכול לשאול, לחיות זה לרצות, לעשות ומהכל לטעום, התחושות החייתיות, כל חיה מרגשות, לפתע ...