לא ראיתי שום דבר, הייתי עיוור והכל לפתע, פתאום מתבהר… לא ראיתי עד כמה להתקרב, זה לפעמים מבלי להרגיש, להתרחק. ...