אמא, למה לא אמרת לי, שבני האדם הם לא בני אדם, אפשר לקרוא להם בשם תואם יותר, את אופי מעשיהם ...