כן, יש דברים יותר דחופים מפרס ישראל ויותר חמורים וקשים מזה שנשים לא מקבלות אותו, אבל הזלזול בנו הוא תמיד ...