תמיד ברחתי, ברחתי מחברות נשים, פורומים וכל מיני קבוצות ומעגלים. יש לי את חברות העדר שלי החברות הקרובות למה צריך ...