כמה רחוק מוכנים נציגי ממשלת נתניהו ללכת עם הזלזול הבוטה בכספי הציבור ובמחויבות לחוק? סיפור 60 מיליון השקלים שנעלמו מתקציב ...