אם אני צריכה לחשוב על רגע אחד הכי קשה בכל התהליך של הפרידה, אז ללא ספק ובלי לחשוב פעמיים: השיחה ...