בואו נתחיל מהסוף , כלומר הסטטוס הנוכחי: 128 51- ________ 77. (תמונות רבות יגיעו בהמשך, מבטיחה:-) אז אני לימור, אבל ...