לאהוב את כולם בחיים….   עוד שניה, איש לא יודע, בדיוק מתי יהיה שונה, אבל עד אז צריך לחיות לא ...