המדינה הזו היא כמו בן זוג. אפשר לריב איתו ולאיים בפרידה אבל לדעת שהוא יקבל אותך חזרה כמו שאת. אם ...