לבאנה .טעם מוכר של ילדות . כשכולם ביקשו חומוס במעדה של קלבוני ביפו אני ביקשתי אבא אני לבאנה ואבא חייך ...