מבין כל הספרים שהמלצתי עליהם השנה, אלה אהובים עלי במיוחד. ...