עברו רק מספר ימים מאז שזימנתי רמזים מהיקום, והנה הם באים בקבוצות: יקום יקר, אפשר להסתפק ברמז אחד ליום, בבקשה? ...