בעקבות כשל בניתוח להסרת בלוטת התריס, הפך הסידן עבור מיכל אמיר לתרופה מצילת חיים שמחירה מופקע. כעת היא מחזיקה אצבעות ...