לעיתים עוצמה מוקרנת משתיקה וספיגה. כמה חבל שח"כ ביטן וזוהר לא שמעו על כך ובחרו להתעמת עם מי ששילמו את ...