כשהשמש ברא צל התיישב האין על הספסל הריק מחכה למשב הרוח שיניע קלות את עלי העץ להינצל מהחום היוקד את ...