כשהצוק היה צוק, היתה תקופה פרה היסטורית, זה היה מזמן… והיום כולנו חול איתן, לא מבינים איך ככה הוא העולם, ...