אם בישראל הילד עומד במרכז, כל צרכיו אמורים להיענות באופן מידי, הוא מצייץ וההורים קופצים לעברו. בצרפת הדברים עובדים מעט ...