זה כיף לראות עד כמה המוח היהודי מצליח להביא פעם אחר פעם כל מיני רעיונות לכדי פטנטים רשומים שמהם נהנים ...