אלמונים באמריקה, מביא את סיפורם של מהגרים שחלמו להגיע לארץ האפשרויות הבלתי מוגבלות, אמריקה. אבל הגיעו למציאות שונה ממה שחלמו. ...