הסלוגן בכפר הוא אני לא חולה יש לי מחלה ,כל ילד הוא שווה כמו כולם בתוך הכפר ...