השר לפיתוח הנגב והגליל, שר התשתיות הלאומיות, האנרגיה והמים, סילבן שלום: "הגליל הוא חבל ארץ מהיפים בארץ וסמל לרב-תרבותיות, אירועי ...