"בהבזק של של זיהוי והבנה, הבחין במברשת, פשוט מונחת לה שם. על הכיור הימני, המיותם...... מישהו מהמתפללים, לא ברור מי, ...