אין הבדלים בין כתבה או ידיעה חדשותית בבלוג במדיה הדיגיטלית, לבין כתבה או ידיעה בפרינט. זוהי עיקר טענתו של אלוף ...