כל שאכתוב כבר כתבו לפני כל שאכתוב, כבר כתבו לפני אז למה, אין זה מפריע לי בכלל? כבר כתבו סיפורים, ...