כל יום והיפה שבו והיפה שבו, זו את. כל יום והתודה שבו, התפילה שבו, עם התקווה שבו, כל יום ללא ...