"כולנו רוצים לאכול קצת יותר בריא. בטח ובטח להזין את ילדינו במאכלים שיבטיחו את בריאותם עכשיו ובעתיד", טוענת רחלי בהרל, ...