רעיון מעולה. כלכלה וקומיקס, מילים ואיורים המלמדים על נושא רב חשיבות תמיד ובעיקר בימינו, כשהגירויים הם מול עיני הילדים והנוער ...