ככל שהיית יותר עירומה ככל שהיית יותר עירומה היית פחות מעניינת אהובה אבל את כבר גדולה עדיין יפה בשלה מנסה ...