עוד לא פקחתי העיניים, וכמו חלום היית לצידי ולא הבנתי, האם זו את לצידי, או אני בשיאו של חלום נהדר, ...