5 נקודות חשובות – נעסוק בשאלות –  כיצד לבחור את כסא המחשבים המתאים לתלמיד? מדוע הוא חשוב ?וכיצד נארגן את ...