כן, מאוד גדול ומאוד דרמטי. לעיתים מעייף לחיות ככה. זה מתעצם במיוחד במפגש עם הטבע. בשבתות בטיולים, כשיורד גשם, בחוף, ...