מפגיני כיכר גורן הם אנשים מבוגרים, מלח הארץ. לעצור אותם באלימות קשה מול מצלמות זהו עוד יום שחור למשטרה וזה ...