חמושים במצלמות היינו שבים מהטיולים, נוצרים איתנו את החוויות שעברו עלינו ויושבים להדביק את התמונות שנאספו בערמות. היום הן שוכבות ...

סיפור קצר וחיוך ענק ...