השאלה הנצחית של אנשים שלא ראו אותך מליון שנה או של כאלה שזו השיחה הראשונה שלך איתם. אנשים תזהרו במילים ...