יש המנסים להיות שומרי השער, סותמי הפיות, החכמים, המבינים, ויש שמבינים שמותר להביע דעה, להיות שונה,לחיות ולאפשר לאחר לחיות, לענות ...