"אני באמת לא יודעת מאיפה היא גייסה תעצומות נפש להתמודד בשנתיים האחרונות ללא שום תמיכה מבחוץ עם המחלה". יפעת רוזנברג ...