מי שמחכה בציפייה להפסקת הוסת החודשית, עלולה לגלות כי השנים האלה מביאות עמן גם כמה צרות וחוסר נעימויות. מודעות והכנה ...