להיות אימא זה מרגז, זה ממלא, זה מתיש, זה מרוקן וזה גם כואב. על איזה כאבים של אימהות אף אחד ...