הספורט תמיד היווה מרכיב משמעותי ביותר בחיי האדם. וכל כך למה? לספורט יש הרבה יתרונות – בריאות הגוף בראש ובראשונה. ...