בסוף המסלול, יש מידרון. קצת חלקלק, קצת תלול, קשה בו לרדת, קשה בו לנשום… בסוף המסלול, יש עליה. קצת תלולה, קצת קשה, ...