בסוף שנת 2018, נראה לי מוגזם שאני צריכה להסביר למישהו למה נשים צריכות להיות נוכחות. אנחנו מהוות חמישים אחוז מהאוכלוסייה, ...